Poštovani dobavljači Općine Ston,

 

Od  dana 1. srpnja 2019. godine Općina Ston zaprima isključivo račune putem eRačuna tj. više neće biti u mogućnosti zaprimiti račune u fizičkom obliku predane u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela.

Svi eRačuni moraju sadržavati sve propisane stavke koje svaki račun mora imati te obavezno pozivati se na narudžbenicu izdanu od Općine Ston ili sklopljen ugovor o nabavi robe, radova ili usluga.

 

 

Iskreno zahvaljujemo,

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Ston