Komunalno društvo Ston d.o.o., u svrhu naprednijih i lakših rješenja, postojeći parking sustav nadogradilo je servisom online naplate povlaštenih parkirnih karata za apartmane (dalje: PPK apartmani).

Za turističke iznajmljivače, korisnike PPK za apartmane putem ovog servisa omogućeno je jednostavno online prijavljivanje registarskih oznaka vozila gostiju. Ovakva brza prijava zamjenjuje dosadašnje papirnate potvrde za apartmanske karte koje od 15.07.2019. godine više neće vrijediti.

 

Kako PPK apartmani funkcioniraju:

 

  1. Vlasnik apartmana kupuje „PPK apartman“ za onoliko apartmana koliko ima na svoju registraciju.
  2. Na računu se ispisuje i broj PPK te PIN.
  3. Vlasnik vozila potom na portalu u naslovu http://oa.rao.hr:8053/#/ston/apartment-parking unosi broj PPK i PIN-a mijenja registraciju, odnosno unosi registraciju od svojih turista.

Pravila korištenja novih PPK-a za apartmane

 

  1. Iznajmljivač turističkog smještaja (pravna ili fizička osoba) ima pravo na najviše parkirnih karata koliko ima jedinica smještaja prema izdanom Rješenju, a dužan je za svaku kalendarsku godinu dostaviti isprave kojima dokazuje pravo na povlaštenu kartu.
  2. Prije prvog korištenja potrebno je osobno doći u ured Komunalnog društva Ston d.o.o, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston, drugi kat, svakim radnim danom u vremenu rada sa strankama od 08,00 do 12,00 sati, kako bi se u novu aplikaciju korektno prenijeli svi postojeći podaci korisnika.
  3. Radi podizanja razine sigurnosti i zaštite osobnih podataka, korisnik – iznajmljivač će u uredu dobiti PIN (verifikacijski kod) koji treba unijeti za prijavu na servis. Po prijavi, korisnik dobiva uvid u stanje svojih parkirnih karata, a klikom na link “Promjena” jednostavno može promijeniti registarsku oznaku vozila gosta koji koristi kartu (odabire se država u kojoj je vozilo registrirano i potom se upisuje registarska oznaka vozila).
  4. Korisnik ima pravo na promjenu 25 registarskih oznaka tijekom ljetne sezone (01.05.-31.10.) i 15 registarskih oznaka izvan turističke sezone (01.11.-30.04.).