Općini Ston je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Odlukom o financiranju od 23.11.2018. godine odobrilo financiranje projekta ”Nisi sam” u ukupnoj vrijednosti bespovratnih sredstava od 2.602.326,52 kuna (kodni broj: UP.02.1.1.05.0258) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“

Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci, a projekt je započeo u 8. siječnja 2019. godine.

 

Zaposlenje žena počinje od 1. svibnja 2019. godine te će trajati 24 mjeseca.

 

Projektom će se zaposliti 13 nezaposlenih žena, najviše srednje stručne spreme s područja navedenih, i to u Općini Ston 5 žena, u Općini Janjina 3 žene i u Općini Trpanj 5 žena, a koje će brinuti o 82 korisnika.

 

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva jer će se kao sudionice ovih radova uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika, a ujedno će se smanjiti i socijalna isključenost obje kategorije. Nadalje, operacija je u skladu i sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015. do 2017. u kojima je jedan od ciljeva aktivne politike zapošljavanja povećanje stope zapošljivosti žena.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

“Zajedno do fondova EU”. 

 

uljp

 

 

uljp 2