Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda