Povjerenstvo za provedbu natječaja o primanju u službu

referenta – komunalno –prometni redar JUO Općine Ston

 

Klasa: 100-01/18-01/03

Ur. broj: 2117/04-18-08

Ston, 9. travnja 2018. godine

 

OBAVIJEST

Temeljem pregleda prijava pristiglih na natječaj za primanje u službu referenta-komunalno-prometnog redara u JUO Općine Ston, ovo Povjerenstvo je utvrdilo da su pristigle dvije pravovaljane prijave te se ovim putem pozivaju kandidati:

 

  1. Antonio Andrović, Gornje selo 5, Metohija, 20230 Ston,
  2. Hrvoje Kopanica, Česvinica 26, Česvinica, 20230 Ston

da pristupe testiranju koje će se održati  dana 16. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati u dvorani Općine Ston. Ukoliko kandidati ostvare dovoljni broj bodova na pismenom ispitu, usmeno testiranje će se održati  u 14:00 sati.

Kandidati se trebaju pripremiti sukladno Uputama koje se nalaze uz natječaj.

Ukoliko se u navedeno vrijeme kandidati  ne pojave na navedenom testiranju, smatrat će se da su odustali od postupka.

 

Predsjednica Povjerenstva:

Ines Vlahović-Cibilić, dipl. iur., vr.

 

obavijest

Upute