Objava kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Ston:

BOLJENOVICI

BRIJESTA

BROCE

CESVINICA

DANCANJE

DUBA STONSKA

HODILJE

LUKA

MALI STON

METOHIJA GORNJE SELO

PUTNIKOVIC

SPARAGOVICI

STON

ZABRDE

ZAMASLINA

ZATON DOLI

ZULJANA