ODLUKA O IZBORU CLANOVA VIJECA MO

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA MO

Rješenje o imenovanju opcinskog izbornog povjerenstva

Objava pregled, dopuna i ispravak podataka u registru birača

Redoslijed radnji

 

Obrasci:

Obrazac Prijedlog kandidacijske liste

Obrazac Prijedlog kandidacijske liste grupe biraca

Obrazac Popis biraca

Obrazac Prihvacanje kandidature

 

Rjesenje o utvrdjivanju birackih mjesta u Opcini Ston

 

Objava kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Ston:

BOLJENOVICI

BRIJESTA

BROCE

CESVINICA

DANCANJE

DUBA STONSKA

HODILJE

LUKA

MALI STON

METOHIJA GORNJE SELO

PUTNIKOVIC

SPARAGOVICI

STON

ZABRDE

ZAMASLINA

ZATON DOLI

ZULJANA