Podsjećamo udruge te osobe ovlaštene za zastupanje udruga koje su tijekom godine 2017. koristile financijska sredstva iz proračuna Općine Ston, da su dužne dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima te popunjeni obrazac PROR-POT.

PROR POT obrazac