Yearly Archives2017Obavijest o testiranju – pročelnik JUO Ston standard

Pisano testiranje u postupku javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ston obavit će se dana15. svibnja 2017.  u prostorijama Općine Ston na adresi: Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston u 12:00 sati. Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za prijam u službu na predmetnom radnom mjestu i to: Josip Plenković i Valentina Vitković. Nakon obavljenog pisanog testiranja s kandidatima koji ga uspješno završe održat će se i usmeni intervju.     Općinski načelnik: Vedran Antunica

Detaljnije


Obavijest o testiranju – referent-komunalni redar standard

Pisano testiranje u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto referent/komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston obavit će se dana 15. svibnja 2017.  u prostorijama Općine Ston na adresi: Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston u 11:00 sati. Na testiranje se poziva kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete za prijam u službu na predmetnom radnom mjestu i to: Nikša Ćurlin. Nakon obavljenog pisanog testiranja s kandidatima koji ga uspješno završe održat će se i usmeni intervju.   Privremena pročelnica JUO Općine Ston: Valentina Vitković  

Detaljnije


Prijava štete od elementarne nepogode (mraz) za područje Općine Ston standard

Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Blato, Općine Konavle, Grada Korčule, Općine Lastovo, Grada Metkovića, Grada Ploča, Općine Pojezerje, Općine Smokvica, Općine STON i Općine Vela Luka (Klasa:361-01/17-01/03, urbroj 2117/1-01-17-14 od 2.05.2017.). Sukladno navedenoj Odluci obavještavamo građane čija se poljoprivredna zemljišta zajednice nalaze na području Općine Ston da Općina Ston započinje sa zaprimanjem zahtjeva za štetu uzrokovanu elementarnom nepogodom od mraza na svim dugogodišnjim nasadima.   Zahtjevi za dodjelu pomoći za ublažavanje posljedica uzrokovanih vremenskom nepogodom mraza, zaprimat će se od ponedjeljka 8. do  15.05.2017 od 08,00 do 14,00 sati. Zahtjevi se neće zaprimat nakon navedenog roka, a naknadne reklamacije ili izmjene se ne uvažavaju. Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe za ...

Detaljnije
    

Poziv na savjetovanje za pripremu postupka javne nabave za Radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta standard

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Općine Ston, objavljuje: Poziv  SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE: Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta Općina Ston, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta. Poziv na prethodno savjetovanje Obrazac savjetovanja Dokumentacija o nabavi Troškovnik za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta Asfatiranje 2017 (Izvjesce o prethodnom savjetovanju)

Detaljnije
 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!