Općina Ston, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 32. i 33.  Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) objavljuje

P  O Z  I  V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima:

kulture, sporta i udruga građana

Općine Ston za 2018. godinu

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenim područjima  da poštom ili neposrednom dostavom u tajništvo uprave dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva – do 20. listopada 2016. godine na adresu:   OPĆINA STON, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave, te prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijave MORAJU sadržavati PRIJAVNICU koja se nalazi na linku ispod.  Dostupna je u Općini Ston, a moguće je dobiti na zahtjev putem maila na opcina.ston1@du.t-com.hr.

Potpuni tekst poziva i Prijavnica nalaze se na linkovima ispod.

 

POZIV

Prijavnica

popis udruga