Pisano testiranje u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto referent/komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston obavit će se dana 15. svibnja 2017.  u prostorijama Općine Ston na adresi: Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston u 11:00 sati.

Na testiranje se poziva kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete za prijam u službu na predmetnom radnom mjestu i to: Nikša Ćurlin.

Nakon obavljenog pisanog testiranja s kandidatima koji ga uspješno završe održat će se i usmeni intervju.

 

Privremena pročelnica JUO Općine Ston:

Valentina Vitković