Pisano testiranje u postupku javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ston obavit će se dana15. svibnja 2017.  u prostorijama Općine Ston na adresi: Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston u 12:00 sati.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za prijam u službu na predmetnom radnom mjestu i to: Josip Plenković i Valentina Vitković.

Nakon obavljenog pisanog testiranja s kandidatima koji ga uspješno završe održat će se i usmeni intervju.

 

 

Općinski načelnik:

Vedran Antunica