Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Blato, Općine Konavle, Grada Korčule, Općine Lastovo, Grada Metkovića, Grada Ploča, Općine Pojezerje, Općine Smokvica, Općine STON i Općine Vela Luka (Klasa:361-01/17-01/03, urbroj 2117/1-01-17-14 od 2.05.2017.).

Sukladno navedenoj Odluci obavještavamo građane čija se poljoprivredna zemljišta zajednice nalaze na području Općine Ston da Općina Ston započinje sa zaprimanjem zahtjeva za štetu uzrokovanu elementarnom nepogodom od mraza na svim dugogodišnjim nasadima.

 

Zahtjevi za dodjelu pomoći za ublažavanje posljedica uzrokovanih vremenskom nepogodom mraza, zaprimat će se od ponedjeljka 8. do  15.05.2017 od 08,00 do 14,00 sati. Zahtjevi se neće zaprimat nakon navedenog roka, a naknadne reklamacije ili izmjene se ne uvažavaju.

Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe za voćnjake koji su upisani u ARKOD sustav  u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston. .

Prijave se podnose na detaljno popunjenom propisanom obrascu EN-P za koji su potrebni sljedeći podaci prilikom popunjavanja: OIB, MIBPG, ID ARKOD parcele, broj stabala/trsova  te površina.

Fizičke osobe uz obrazac EN-P prilažu slijedeću obveznu dokumentaciju:

1.kopija osobne iskaznice
2.Izvadak iz Upisnika ili ARKOD-a (ili dokaz da je prijavitelj vlasnik nekretnine na kojoj se nalaze dugogodišnji nasadi ili preslika zemljišno-knjižnog izvatka o dokazu vlasništva ili
preslika Ugovora o zakupu)
3.kopija IBAN žiro-računa prijavitelja.

obrazac en-p