Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, Stručno povjerenstvo za  javnu nabavu Općine Ston, objavljuje:

Poziv

 SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Općina Ston, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne
nabave male vrijednosti: Radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta.

Poziv na prethodno savjetovanje

Obrazac savjetovanja

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta

Asfatiranje 2017 (Izvjesce o prethodnom savjetovanju)