Oglas komunalni redar

Objava na Narodnim novinama na linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8212102.html