Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13.), Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston i izradi Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Zjat sjever” i Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Uvala Bjejevica” (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, 09/16.), te Zaključka načelnika Općine Ston od 09.03.2017., Općina Ston objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ston,

Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Zjat sjever” i

Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Duba Stonska-Uvala Bjejevica”,

čija se izrada provodi u istom postupku

 

Javni uvid trajati će 30 dana, od 20. 03. 2017. do 18.04. 2017. godine, svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati, u Vijećnici Općine Ston, u Stonu, te na www.opcinaston.hr.

Javno izlaganje održati će se dana 27.03. 2017. godine, s početkom u 11,00 sati, u Vijećnici Općine Ston u Stonu.

zakljucak nacelnika o javnoj raspravi

Posebna obavijest

 

PPUO Ston: Grafički dio:

1_koristenje i namjena

2 1 promet

2 2 telekom i energetika

2 3 vodoopskrba i odvodnja

3 3 posebne mjere

4 1 zuljana

4 2 Dubrava

4 9 Dstonska

413 Luka

 

PPUO Ston: Tektualni dio s prilozima:

ciidppuo ston_pp

naslovnica

evidencija postupka izrade i donosenja ciid ston

sazetak prijedloga plana

 

UPU Zjat sjever: Grafički dio

1 NAMJENA

2 1 Promet

2 2 ELEKTROENERGETIKA

2 3 VODOOPSKRBA

2 4 ODVODNJA

3 1 PRIRODA

3 2 STANISTA

3 3 KRAJOBRAZ

4 1 OBLICI KORISTENJA

4 2 NACIN GRADNJE

 

UPU Zjat sjever: Tekstualni dio

upu ds zjat sjever pp

evidencija postupka izrade i donosenja upu zjat

naslovnica

sazetak prijedloga plana

 

UPU Uvala Bjejevica: Grafički dio

1 NAMJENA

2 1 PROMET

2 2 ELEKTROENERGETIKA

2 3 VODOOPSKRBA

2 4 ODVODNJA

3 1 PRIRODA

3 2 STANISTA

3 3 KRAJOBRAZ

4 2 NACIN GRADNJE

4 1 OBLICI KORISTENJA

 

UPU Uvala Bjejevica: Tekstualni dio

upu ds bjejevica pp

naslovnica

evidencija postupka izrade i donosenja upu bjejevica

sazetak prostornog plana