Na temelju članka 46. Statuta Općine Ston ( Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije, Službeni glasnik broj 5/2013. godine )  te temeljem članka 5.  Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih studenata s područja Općine Ston („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 3/13) načelnik Općine Ston dana 18. siječnja 2017. godine donosi ODLUKU

O raspisivanju dodatnog Natječaja za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Ston. Dodijeliti će se 8 (osam) stipendija za studente po 600,00 kuna mjesečno. Natječaj će se objaviti u tjednom glasilu Dubrovački vjesnik te na web stranici Općine Ston (www.opcinaston.hr ).

Obrazloženje: Na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima Općine Ston potrebno je raspisati natječaj za osam stipendija kako bi se popunila kvota od dvadeset stipendija koje dodjeljuje Općina Ston za akademsku godinu 2016./2017. godinu. Na prvi Natječaj Javilo se 13 (trinaest) kandidata, od kojih dvanaest (12) zadovoljava uvjete Natječaja te se za preostalih osam (8) raspisuje ponovni Natječaj.

Vedran Antunica, općinski načelnik

 

Natjecaj za stipendije

Prijavnica za stipendiju