Poštovani/e  predstavnici/ce udruga s područja Općine Ston,

sukladno obvezi praćenja i izvještavanja o utrošenim sredstvima izdvojenih u Proračunu Općine Ston za 2016. godinu, a dodijeljenih udrugama, molimo da na adresu Općine Ston, Trg kralja Tomislava1, 20230 Ston, dostavite izvješće o utrošenim sredstvima za 2016. godinu. Rok podnošenja izvješća je do 28. veljače.

Molim da Vaša izvješća imaju  opis programa kojeg ste provodili, financijski plan za programe za koje ste ostvarili financiranje te preslike računa i izvoda računa. Pored navedenog dužni ste dostaviti i obrazac PROR-POT kojeg  je moguće preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ston ili na dolje vidljivom linku.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Općinski načelnik:

Vedran Antunica, vr.

 

PROR POT