POLUGODISNJI IZVJESTAJ ZA 2016. obrazlozenje

POLUGODISNJI IZVJESTAJ ZA 2016.

POLUGODISNJI IZVJESTAJ O IZVRSENJU PRORACUNA ZA 2016 G opci dio

POSEBNI DIO IZVRSENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

POSEBNI DIO IZVRSENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

POSEBNI DIO IZVRSENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI