Na temelju članaka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 86/08 i 61/11), dalje u tekstu: Zakon, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ston, objavljuje O G L A S

za prijam u službu na radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel Općine Ston komunalnog redara na određeno vrijeme.

Oglas i upute za kandidate su na linku ispod.

Oglas

Upute i obavijesti kandidatima