Pozivamo Vas na prezentaciju mobilne aplikacije Rural Dubrovnik Neretva, čiji je sastavni dio i Tematska turistička cesta ‘Pelješac vinsko carstvo’, a koja će se održati u
 
petak, 15. srpnja 2016., u 10 sati u Kneževom dvoru u Stonu

Župan Nikola Dobroslavić obratit će se uvodno okupljenima.

Nakon prezentacije članovima Ceste i turističkim zajednicama s Pelješca DUNEA će uručiti i ažurirane primjerke brošure Pelješac vinsko carstvo.