Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kontinuirano nastavlja s isplatama za projekte unutar operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” u okviru odobrenih potpora.

Važno je napomenuti kako je Dubrovačko-neretvanska županija u okviru ove operacije među najuspješnijima u Hrvatskoj  točnije do sad je odobreno 5.008.085,55 kn. Od svih županija u Hrvatskoj do sada su  uspješnije samo Splitsko- dalmatinska županija te Osječko-baranjska budući da APPRRR još uvijek nije objavio konačnu listu korisnika.Doprinos u povlačenju sredstava iz EU, u konkretnom slučaju iz Programa ruralnog razvoja imaju mnoge institucije s područja županije koje su prepoznale važnost rane animacije potencijalnih korisnika i pomoć prilikom prijava, a između kojih i LAG-ovi igraju važnu ulogu.

Iako je na samom početku natječaja bilo mnogo skepticizma kod potencijalnih korisnika odobrenjem ovih potpora, a sad i početnih isplata, otklonjene su sumnje te su korisnici  razuvjereni kako nije „nemoguće“ te kako su ovi rezultati između ostalog su i poticaj za intenzivnije pripreme za povlačenje dodatnih sredstava iz ostalih mjera PRR-a 2014-2020.

Ovim putem čestitamo svim korisnicima kojima je do sad odobrena potpora, kako s područja Stona tako i cijele naše županije, sa željom za što uspješniju provedbu i ostvarivanje ciljeva iz poslovnog plana.

S područja Stona potpora je odobrena za devet poljoprivrednika u iznosu od 113.830,50 kn, što znači da  ukupna odobrena potpora na području Stona iznosi 1.024.474,50 kn.

 

Odluka o odobrenim potporama