Općina Ston poziva da se dostave ponude za kameno popločenje ulice zapadno od Kneževa dvora.

U nastavku je Poziv i Troškovnik.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik