Općina Ston poziva za dostavu ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Ston.

U nastavku je Poziv i Troškovnik.

Poziv

Troškovnik