Općina Ston pokrenula je odlukom načelnika pokrenula postupak bagatelne nabave za poslove održavanja javne rasvjete u 2016. i 2017. godini.

Odluka o pokretanju postupka bagatelne nabave