Hrvatski zavod za zapošljavanje prihvatio je zahtjev za sufinanciranjem zapošljavanja u javnom radu prema programu “Programa javnog rada za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici”.

Program zapošljava žene sa srednjom stručnom spremom te koje su duže vrijeme već nezaposene, a krajni korisnici programa su osobe starije životne dobi, slabijeg zdravlja te koji, pored toga, žive sami.

Na području Općine Ston zaposleno je pet žena koje će prema programu obavljati propisane poslove sukladno potrebama: dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka, organiziranje prehrane, održavanje čistoće stambenog prostora, pomoć u socijalnoj integraciji, briga o higijeni, pomoć pri oblačenju i slično.

 

Program traje od 1. travnja do 30. rujna 2016. godine.