Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova Općine Ston kao inicijatora javnih radova raspisuje

 

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere
„Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – POMOĆNI RADNIK/RADNICA U KUĆI

 

 

Opis poslova:

– dostava namirnica

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika

– organiziranje prehrane

– održavanje čistoće stambenog prostora

– pomoć pri oblačenju i svlačenju

– briga o higijeni i osobnom izgledu

– pomoć u socijalnoj integraciji

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Životopis
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Fotokopiju Domovnice
4. Dokaz o završenoj školi
5. Potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na natječaj dostavljaju se   na adresu:

Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston zaključno do 25. ožujka 2016 godine.

Broj radnika koji se traži: 5

Mjesto rada: područje Općine Ston

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
Oglas