Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine za ustanovu Dječji vrtić Ston.

 

Bilješke uz završna financijska izvješća – Dječji vrtić Ston

Tablice uz obvezne bilješke – Dječji vrtić Ston

Završni račun – Dječji vrtić Ston