Predstavljanje mjera 2

 

 

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine za Općinu Ston.

Bilješke uz financijska izvješća – Općina Ston

Tablice uz obvezne bilješke – Općina Ston

Završni račun – Općina Ston