U listopadu 2014. godine donesen je novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14). Temeljem Zakona doneseni su i pravilnici kojima se uređuje finncijsko poslovanje neprofitnih organizacija.

Temeljem istih Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo je Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja NO za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Rok za predaju financijskih izvješća je 1. ožujka 2016.

Izvješća se predaju FINA-i (u elektroničkom obliku i putem papirnatih obrazaca).

Udruge koje djeluju na području Općine Ston svoja su izvješća dužna dostaviti do kraja veljače 2016. godine (obrazac PROR-POT).

Na dolje navedenim linkovima možete pronaći Upute i obrasce potrebene za izradu financijskog izvještaja.

Upute za izradu financijskih izvještaja

Potrebni obrasci