Odluka o izvršenju proračuna

PRORAČUN ZA 2016. propratni spis

PRORAČUN ZA 2016. opći dio

PRORAČUN ZA 2016 posebni dio i izvori

PROJEKCIJA opci dio

PROJEKCIJA posebni dio

SMJERNICE 2014-2016

Obrazloženje proračuna za 2016. godinu

 

PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM SOCIJALNO ZDRAVSTVENENIH POTREBA 2016

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I ŠPORTU

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA u 2016

PLAN NABAVE 2016