U cilju utvrđivanja interesa za obnavljanjem poljoprivrednih površina na području  poluotoka Pelješca, Rotary klub Dubrovnik  u suradnji s Općinama: Ston, Janjina i Orebić  objavljuje  Poziv za iskaz interesa  za uključivanje u akciju koja će se 27. 02. 2016 . godine  organizirati na prostorima navedenih općina.

Svrha akcije je donacija  :

  • sadnica masline sorte Oblica
  • sadnica vinove loze sorte Plavac mali

 

Interes će se u prostorijama navedenih općina moći iskazati do 01. 11. 2015. godine  nakon čega će se ovisno o broju prikupljenih sadnica i strukturi iskazanih potreba dobaviti  i dodijeliti predmetne sadnice. .

Pravo na primitak donacije imaju svi zainteresirani, sa naglaskom na oštećene u  ovogodišnjim požarima.

 

OBAVJEST – SADNICE