Pozivamo Vas da nam dostavite prijedlog programa rada i financijski plan za 2016.godinu, kao i okvirni plan za 2017. i 2018. godinu, kako bi smo Vas uvrstili u proračun za narednu kalendarsku godinu. Vaše prijedloge dostavite najkasnije do 13. studenog 2015.

U koliko u ostavljenom roku na dostavite traženo, nećemo vas uvrstiti u Proračun za 2016.godinu.       

Podsjećamo Vas da ste do 15.01.2016. godine dužni dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima u 2015.godini.

 

S poštovanjem.

Općinski načelnik:

Vedran Antunica

 

Dopis korisnicima proracuna